Feeds:
Berichten
Reacties

2018_YOUCA

Vandaag, 18 oktober 2018, is het YOUCA Action Day, voorheen gekend als Zuiddag. Vijftienduizend jongeren uit Vlaanderen en Brussel kiezen ervoor om de schoolbanken in te ruilen voor een werkdag. Het loon dat ze vandaag verdienen, 50 euro, gaat naar een jongerenproject in Ecuador.

De Provincie Oost-Vlaanderen zet een twintigtal studenten aan het werk. Een deel van hen werd, bij aanvang van de werkdag, ontvangen  door de voltallige deputatie. Een uniek moment, wetende dat het resterende aantal zittingen in de huidige samenstelling geteld is.

Gedeputeerde Couckuyt wenste de studenten een boeiende dag toe en een levenslang, duurzaam en wereldwijd engagement.

2018_YOUCA2

 

Kies voor fair en strijdbaar
Kies (weer) voor mij.
2018_Provincie

EDDY COUCKUYT
Lijstduwer gemeente en provincie

http://www.eddycouckuyt.be

Eddy Couckuyt – Lijstduwer Provincie

20181012_Kiesladder AO_volledig met rand

Eddy Couckuyt – Lijstduwer Gemeente

20181012_Kiesladder Aalst_volledig met rand

Stem meervoudig, steun ook andere kandidaten op deze lijsten

2015_10_15_POV1226Na het grote succes van de vorige edities, slaan vandaag ook de zorgorganisaties in Ronse de handen in elkaar om jongeren warm te maken voor een job in de zorg- en welzijnssector. Het Vesalius Instituut voor Verpleegkunde is de spil van het hele gebeuren.

Tijdens de zorgberoepenrally delen mensen uit het werkveld – zoals de Oost-Vlaamse Zorgambassadeurs – hun ervaringen met jongeren.

Zo maken ze onder meer kennis met het beroep van verpleegkundige, kinderverzorger en kinesitherapeut en leren ze prikken en reanimeren. Door deze doe-activiteiten kunnen de jongeren ervaren of ze de juiste talenten en interesses in huis hebben voor deze jobs.

“Het Beroepenhuis VZW zet zich elk jaar opnieuw in om deze rally’s te organiseren”, zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Arbeid.

“Leerlingen maken kennis met beroepen in de zorg- en welzijnssector. Dit motiveert hen om voor een zorgrichting te kiezen. Dit jaar is er opnieuw aandacht voor instroom vanuit de ASO-stroom, waar de focus meer ligt op de wetenschappelijke en technische kant van zorgberoepen.”

Lees hier het artikel van Het Laatste Nieuws, 11/10/2018.

2015_10_15__POV1216

DezeWeek

Met een stem voor mij, kiest u voor

  • een luisterend oor
  • een warme en betrokken samenleving
  • verstandig mobiliteitsbeleid

Laat mijn ervaring en mijn daadkracht in uw voordeel spelen.

Eddy Couckuyt

>> Lijstduwer Gemeente

>> Lijstduwer Provincie

IMG_4439 (2)

Vandaag, 5 oktober, is het de internationale dag van de leerkracht. Een uitgelezen moment om aandacht te vragen voor het recht op onderwijs en voor het recht op goede leerkrachten, voor élk kind op de wereld.

Studio Globo lanceerde daartoe de actie ‘Saved by the bell‘.  Samen met bijna 140.000 leerlingen en leerkrachten wordt de bel vandaag een extra keer geluid omdat leerkrachten en de onderwijskansen die zij bieden, écht het verschil kunnen maken tussen armoede en een menswaardig leven.

Om deze actie te steunen was Eddy Couckuyt aanwezig tijdens het belmoment op Odisee, campus Dirk Martens. “Vanuit mijn bevoegdheid voor noord-zuidsamenwerking heb ik op het terrein al voldoende kunnen ervaren hoe belangrijk het is te blijven ijveren voor basisrechten, hier en elders in de wereld.”

 

Kalliope 2018 09 20

Op 28 september werd de eerste steen gelegd van het Kalliope-huis in De Pinte, een woonproject voor mensen met een beperking, waarover al jaren gedroomd wordt. De samenwerking tussen de oudergroep vzw Kalliope en vzw Home Thaleia heeft dit mogelijk gemaakt.

De Provincie Oost-Vlaanderen kent Home Thaleia als een erg trouwe partner. Zowel op het vlak van beleid voor personen met een handicap als met betrekking tot sociale tewerkstelling bestaat er een band. Het Kalliope-huis speelt bovendien in op actuele woonnoden, iets wat de Provincie Oost-Vlaanderen ook doet, ondermeer via de ondersteuning van experimentele woonprojecten.

“Dit project biedt een volwaardige woonoplossing voor mensen met een beperking, zonder in te boeten op de eigen zelfstandigheid. Een waardevol initiatief. Ik wens de initiatiefnemers heel veel succes bij de verdere realisatie ervan!” zegt Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor woonbeleid.

Kalliope 2018 09 06

Kalliope 2018 09 32Kalliope 2018 09 19

Lees hier het artikel van het Nieuwsblad.

Lees hier het artikel van Het Laatste Nieuws.

IMG_9995

Vandaag – woensdag 3 oktober 2018 – start de Week van de Fair Trade. Ook FairTradeProvincie Oost-Vlaanderen voorziet acties voor de Oost-Vlaming en het Provinciaal personeel.

“We zijn enthousiast om verder te gaan met de vernieuwde Fair Trade campagne die nu ook inzet op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De Provincie Oost-Vlaanderen zal de FairTradeGemeenten bij dit traject ondersteunen.”, verklaart gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

2015_10_08_FT Provincie

Tijdens de Week van de Fair Trade vinden volgende acties plaats:

Action Learning Day Fair Trade – Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op 3 oktober, georganiseerd door CIFAL Flanders, voor Provinciale beleidsmakers, bedrijfsleiders en academici/onderzoekers. De focus ligt op de rol van fair trade in het realiseren van de SDG’s en de link tussen fair trade en de mensenrechtenagenda.

Kick-off van nieuwe campagne FairTradeGemeente voor trekkers van de FairTradeGemeenten. De Provincie begeleidt de Oost-Vlaamse gemeenten op maat om de titel FairTradeGemeente te behalen. De hernieuwde campagne ziet eerlijke handel als een mondiaal verhaal. Zowel boeren in het Zuiden, als landbouwers van bij ons, staan voor de mondiale uitdaging om gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel te produceren om alle monden te voeden. Ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) krijgen een plaats in de hernieuwde campagne. Dit vindt plaats op 6oktober, in samenwerking met FairTradeGemeenten en Gent Fair Trade.

• Van 8 tot 12 oktober laat huiskok Jan Huylebroeck en zijn team het personeel proeven van eerlijke, lokale en duurzame voeding in het provincierestaurant.

• Het personeel kan een lokaal en duurzaam voedselpakket bestellen via voedstelteams@work. Korte keten is onderdeel van lokaal en duurzame voeding, een belangrijke pijler van de Fair Trade campagne.

• In eigen streek is er ook heel wat te doen rond fair trade. Op http://www.fairtradegemeenten.be en http://www.uitinvlaanderen.be bieden is een overzicht te vinden van alle lokale activiteiten.

2016_05_12_FT Prov_beeldje

Copyright foto’s: Provincie Oost-Vlaanderen


De dagen en uren zijn geteld vooraleer we met z’n allen onze stem gaan uitbrengen.

Kandidaten lopen zich werkelijk de benen vanonder het lijf op dit moment. Dé ultieme inspanning in het streven naar de kans om het beleid mee vorm te mogen geven en úw stem hierin te kunnen verdedigen.

Mijn looptrainingen komen me dus goed van pas deze dagen!

Dit enthousiasme, dat doorzettingsvermogen en die dynamiek wil ik hele graag verder inzetten in een volgende beleidsperiode. Daar kan u op rekenen.

Lopen we samen, de volgende legislatuur?

Eddy Couckuyt

>> Lijstduwer Gemeente
>> Lijstduwer Provincie

Copyright foto: Jean-Pierre Swirko

2018_09_29_Zingem

Op zaterdag 29 september 2018 nam Zingem de titel FairTradeGemeente in ontvangst. Door de inspanningen van het gemeentebestuur, de trekkersgroep, scholen, lokale handelaars,… kan je in Zingem niet langer om Fair Trade heen.

Zingem is intussen de 40ste FairTradeGemeente in Oost-Vlaanderen. De Provincie geeft zelf het goede voorbeeld en is sinds 12 mei 2016 FairTradeProvincie. Daarnaast begeleidt ze de gemeenten bij het behalen van de titel.

“We verstrekken advies, inspireren de gemeenten bij het behalen van de titel en voorzien begeleiding op maat. Zo zetten we ons in Oost-Vlaanderen samen in voor een duurzame en rechtvaardige wereld.”, zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.

 

2018_09_Matexi3_Isabelle Pateer


Op 26 september 2018 gaven Matexi en Mozaïek vzw, in aanwezigheid van Eddy Couckuyt, gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen, het startschot voor het inclusief woontraject aan de Roos Proesmansstraat in Oostakker.

Dankzij dit project kunnen mensen met een verstandelijke beperking hun leven zo zelfstandig mogelijk inrichten, deelnemen aan het sociale leven van de buurt maar tegelijk ook rekenen op de nodige begeleiding en ondersteuning. De woningen worden uitgerust met alle comfort, afgestemd op de huidige én toekomstige noden van de bewoners.

In totaal gaat het om drie gekoppelde woningen voor in totaal 15 personen. De eerste bewoners worden verwacht eind 2019.

Een mooi resultaat als gevolg van een constructieve samenwerking tussen een groep gemotiveerde ouders, Matexi, vzw Mozaïek en de Provincie Oost-Vlaanderen.

In het kader van de ondersteuning van experimentele woonprojecten door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen ontving het project in 2017 een subsidie van 72.000 euro. “Het project speelt in op een duidelijke maatschappelijke nood. Bijzondere doelgroepen vinden moeilijk of geen plaats binnen de reguliere woonmarkt. Initiatieven die hierop inspelen verdienen ondersteuning”, verklaart Eddy Couckuyt.

Klik hier om door te gaan naar het volledige persbericht.

2018_09_Matexi2_Isabelle Pateer

2018_09_Matexi1_Isabelle Pateer

Copyright: Isabelle Pateer